mvo tool

gap analyse met mvo tool

Door een kwantitatief onderzoeksinstrument gebaseerd op ISO 26000, met daarin breed uitgemeten de mvo issues, de mvo principes en daarnaast ook de waardeketenstrategie, kunnen afdelingsgerichte vragen worden gesteld aan het management en de medewerkers om na te gaan waar de organisatie staat binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens is het mogelijk te onderzoeken of wordt voldaan aan de behoeften en wensen van de klant en/of leverancier en of een volledige integratie van alle leden in de waardeketen aanwezig is.

VMP Consultancy voert het onderzoek uit en rapporteert en presenteert de resultaten van het onderzoek. Met behulp van het rapport kan worden vastgesteld waar de organisatie zich kan verbeteren. Door de kwantitatieve wijze van rapporteren kan de organisatie effectief verbeteracties bepalen.