arbo en veiligheid

risico-inventarisatie en -evaluatie

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de Arbowet. Een goede kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E. Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen uw organisatie.

VCA*/VCA** certificering

Daar waar werk wordt uitbesteed, is het VCA certificaat de norm voor veilig werken. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers. VCA* is met name gericht op de eisen op de werkvloer. VCA** kent daarboven een aantal organisatie-eisen en een aantal aanvullende vragen. Om VCA gecertificeerd te zijn moeten de medewerkers een VCA cursus volgen en moet u voldoen aan de vragen in de VCA checklist.

VCA Petrochemie certificering

VCA Petrochemie komt overeen met VCA**, waarbij een aantal aanvullende vragen verplicht zijn gesteld. De VCA Petrochemie is het resultaat van een evolutie in veiligheidsdenken, waarbij naast het streven naar veilige werkomstandigheden ook gezondheid- en milieu aspecten hun intrede hebben gedaan. VCA Petrochemie is bedoeld voor bedrijven die binnen de petrochemische branche werkzaamheden uitvoeren.

VCU certificering

VCU is gebaseerd op het VCA systeem voor aannemers en staat voor 'veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus'. Het VCU certificaat is bedoeld voor werkzaamheden waar verhoogde risico's aan zijn verbonden, bijvoorbeeld in de bouw of de industrie. Uitzendbureaus zijn wettelijk niet verplicht om met een VCU certificaat te werken, maar er zijn steeds meer opdrachtgevende bedrijven die naar een dergelijk certificaat vragen.