mvo

De relevantie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) reflecteert de groeiende erkenning dat bedrijven meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden hebben. Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten.

Wanneer een organisatie wil nagaan waar het staat binnen mvo, kan een onderzoek plaatsvinden door op kwantitatieve wijze aan te geven in hoeverre maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gedragen binnen de organisatie.