milieumanagement

ISO 14001 certificering

Dit is de internationaal geaccepteerde milieunorm voor milieumanagementsystemen. Een managementsysteem gebaseerd op deze milieunorm is een hulpmiddel voor de gehele organisatie om onder andere doelstellingen op het gebied van milieuprestaties te realiseren. Met name productiebedrijven kiezen de ISO 14001 norm voor het nemen van maatregelen om de milieueffecten van hun werkzaamheden te regelen. Daardoor laat het bedrijf zien dat zij de zaken goed op orde hebben.