audits

interne audit

Door de gecombineerde toepassing van theoretische achtergronden en praktische vaardigheden, zijn wij in staat uw organisatie periodiek te beoordelen. Wij toetsen hierbij de toegepaste normen, maar onze nadruk ligt op de bedrijfsvoering en verbeterpunten in de praktijk.

supplier audit

VMP Consultancy voert supplier audits uit en bepaalt welke risico's u loopt als u zaken wilt gaan doen met een nieuwe of bestaande leverancier.